طراحی سایت
به سایت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه خوش آمدید. *** حضرت امام محمد باقر(ع) فرمودند: « دورترین مردم ار خداوند عزّو جل در روز قیامت سرکشانِ متکبّر هستند. »
شورای معاونین
شورای معاونین دانشجویی دانشکده ها

شوراى معاونان دانشجویی فرهنگی دانشكده‌ها  

شورای معاونان دانشجویی فرهنگی دانشكده ها به منظور مشاركت ایشان در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها و همچنین حمایت از تشكیلات معاونتها در دانشكده ها از سال 1377 تشكیل شده است. این شورا بعنوان یك شورای كارشناسی، برنامه ریزی اجرائی و هماهنگی اجرائی ایفای نقش می‌نماید‌.‌
برنامه های طراحی شده توسط كارشناسان ابتدا در این شورا مورد بحث قرار گرفته و مشكلات اجرائی آن طرح و پیش بینی می‌شود و سپس جهت تصویب نهایی به شورای دانشجویی و یا شورای فرهنگی دانشگاه ارجاع می شود.

​​​​​​​​*​ اعضای این شورا عبارتند از:
آقای دكتر فرزین حلب چی - معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه و رئیس شورا
آقای دکتر توکلی بزاز - معاون دانشجویی فرهنگی دانشكده پزشكی
آقای
 دکتر عرفانیمعاون دانشجویی فرهنگی دانشكده پیراپزشكی
​​آقای دکتر نیکنامیمعاون دانشجویی فرهنگی دانشكده دندانپزشكی
خانم دکتر اکرم السادات سادات حسینی
معاون دانشجویی فرهنگی دانشكده پرستاری و مامایی
خانم دکتر مهری
معاون دانشجویی فرهنگی دانشكده توانبخشی
خانم دکتر برازنده تهرانی - معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده داروسازی

​​​​آقای دکتر ناطق پور - معاون دانشجویی فرهنگی دانشكده بهداشت

خانم دکتر نجات بخش - معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده طب سنتی

آقای دکتر خسروانی - معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده فناوری های نوین پزشکی

خانم دکتر برجعلی لو - معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده مجازی

آقای دکتر پور آرام - معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده تغذیه و رژیم شناسی

خانم دکتر متوسلی - معاون دانشجویی فرهنگی پردیس بین الملل

 

و مدیران معاونت دانشجویی دانشگاه بعنوان اعضای شورا