طراحی سایت
مدیریت شورای انضباطی
معرفی همکاران

 

 

 مهندس میر غنی سید صومعه  

                                              

 دبیر شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهرانآخرین مدرک تحصیلی:

 

فوق لیسانس (ایمنی ،بهداشت و محیط زیست HSE) و مدیریت بحرانMPH

 

سابقه کار:


به عنوان دبیر شورا از سال 1387 تاکنون


سابقه تدریس در :


- دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت


- دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده  دندانپزشکی


- دانشگاه علمی کاربردی هلال ایران .


- دانشگاه آزاد اسلامی واحد  پزشکی شمال


- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده سلامت


  طرحهاي  تحقیقاتی که اینجانب مجری و یا همکار اصلی بودم :


- سنجش آلاينده‌هاي محيط كار  (مجری طرح)


- سنجش دودكش‌ها و 30 نمونه ذرات كل  (مجری طرح)


- ارزيابی آلاينده‌هاي آب‌كاري براق  (مجری طرح)


- بررسي ميزان و نوع آزبست در نمونه بالك (مجری طرح)


- راهكارهاي ارزيابي آلاينده صنعت گرم  (مجری طرح)


- ارزيابي آلاينده‌هاي شركت هوا و فضاي برنا  (مجری طرح)


- ارزيابي ريسك كارگران با فيوم‌هاي جوشكاري صنعت گاز  (همکار اصلی طرح)


- بررسی عوامل زیان آور محیط کار مترو تهران  (همکار اصلی طرح)


- طرح تحقيقاتي ارزيابي روشنايي جاده اي در کشور.


- طرح تحقيقاتي ارزيابي عوامل زيان آور فيزيکي در صنعت پروفيل کشور .


- ارزيابي استرس حرارتي در سرد خانه هاي کشور .


- طرح تحقيقاتي ارزيابي PAHs ها .


- ارزيابي فرهنگ ايمني بيمار در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه  علوم پزشکی تهران .


-  ارزيابي ريسک  فيومهاي جوشکاري  کارگران  خطوط انتقال گاز ايران.


-   ارزيابي  نمونه هاي بالک در آزبست .


-  ارزيابي آلاينده هاي  خروجي از دودکش در  يک صنعت .


-  ارزيابي  عوامل زيان آور در يک صنعت .


- ارزيابي نمونه هاي آمونياک و جيوه و سيانيد در پويا زر گام


 

خانم اصغرنژاد


آخرین مدرک تحصیلی:


سابقه کار:

 

شرح وظایف:


·         رسیدگی به کلیه امور داخلی دفتر شورا


·         ثبت کلیه ی مکاتبات خارج مجموعه دانشگاه در کارتابل اتوماسیونی دبیرخانه دفتر شورای انضباطی


·         تفهیم اتهام و مصاحبه با دانشجویان جهت بررسی پرونده انضباطی آنان


·         تحویل احکام بدوی انضباطی به دانشجویان و دریافت اعتراض نامبردگان به حکم بدوی جهت طرح در

      شورای تجدیدنظر


·         تحویل احکام تجدیدنظر انضباطی به دانشجویان


·         اخذ تعهد از دانشجویان معرفی شده به دفتر شورا در مقاطع کارشناسی ارشد ، دکترای تخصصی، دستیار

      تخصصی و دستیار فوق تخصصی


·         ارائه تسویه حساب انضباطی به دانشجویان فارغ التحصیل در صورت نداشتن پرونده مفتوح در دفتر شورا


·         تهیه و تنظیم کلیه صورتجلسات و احکام انضباطی دانشجویان


·         پاسخ گویی به مکاتبات و استعلام های داخل و خارج مجموعه دانشگاه


·         پاسخگویی به استعلام های گزینش دانشگاه در قالب نرم افزار ساجد


·         بارگذاری کلیه اطلاعات و اخبار و گزارش عملکرد دفتر شورای انضباطی در سایت معاونت دانشجویی


       دانشگاه


·         تهیه و ارسال کلیه مکاتبات مربوط به شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت


·         تهیه و تنظیم پرونده های مطرح در جلسات شورا در قالب فایل PDF رمزدار به شورای مرکزی

      دانشجویان

       وزارت بهداشت


·         تهیه و تنظیم و ثبت کلیه اطلاعات و گزارشات عملکرد ی و آماری در نرم افزار شمشاد


       ( شبکه مجازی شوراهای انضباطی)


·         بایگانی پرونده ها و کلیه مکاتبات دفتر شورا


·         جمع بندی و تهیه و تنظیم گزارشات سه ماهه طرح تکریم ارباب رجوعان

 

 

 

 

خانم نایب حسینی


آخرین مدرک تحصیلی:


سابقه کار:

 

شرح وظایف:


 

·         تشکیل و تکمیل پرونده های انضباطی دانشجویان


·         دعوت تلفنی از دانشجویان جهت تفهیم اتهام و ادای توضیحات در دفتر شورا


·         ارائه تسویه حساب انضباطی به دانشجویان فارغ التحصیل در صورت نداشتن پرونده مفتوح در دفتر شورا


·         پاسخ گویی به مکاتبات و استعلام های داخل و خارج مجموعه دانشگاه


·         پاسخگویی به استعلام های گزینش دانشگاه در قالب نرم افزار ساجد


·         اخذ تعهد از دانشجویان معرفی شده به دفتر شورا در مقاطع کارشناسی ارشد ، دکترای تخصصی، دستیار

      تخصصی و دستیار فوق تخصصی


·         تحویل احکام بدوی انضباطی به دانشجویان و دریافت اعتراض نامبردگان به حکم بدوی جهت طرح در

       شورای تجدیدنظر


·         تحویل احکام تجدیدنظر انضباطی به دانشجویان


·         بایگانی پرونده ها و کلیه مکاتبات دفتر شورا


·         جمع بندی اوراق طرح تکریم ارباب رجوعان