طراحی سایت
مدیریت شورای انضباطی
نمایش خبر
راه اندازی سیستم پست الکترونیکی شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه
راه اندازی سیستم پست الکترونیکی شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه (1394/03/31)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: سیستم پست الکترونیکی شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه راه اندازی شد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: سیستم پست الکترونیکی شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه راه اندازی شد.

بر اساس این گزارش، از روز شنبه 30 خرداماه 94، پست الکترونیکی دفتر شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه فعال بوده و کلیه دانشجویان می توانند از طریق رایانامه enzebati.tums@gmail.com سؤالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال کنند.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: