طراحی سایت
مدیریت شورای انضباطی
نمایش خبر
دبیر شورای انضباطی از معرفی دانشجوی نمونه انضباطی در جشنواره دانشجویی ابن سینا 96 خبر داد
دبیر شورای انضباطی از معرفی دانشجوی نمونه انضباطی در جشنواره دانشجویی ابن سینا 96 خبر داد (1396/01/20)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: بمنظور آگاهی دانشجویان جدیدالورود از مفاد آیین نامه انضباطی دانشجویان، در د انشگاه بطور مرتب از سال 1394 با هماهنگی معاونت های دانشجویی فرهنگی دانشکده ها، کارگاه آموزشی اجرا می گردد و معرفی دانشجوی نمونه انضباطی در جشنواره دانشجویی ابن سینای سال 96 در دستور کار این شورا قرار گرفت.

مهندس سید صومعه دبیر شورای انضباطی دانشجویان در خصوص ساختار این شورا گفت: دانشگاه های بزرگ در ساختار خود دارای دو شورا برای رسیدگی به مسائل انضباطی دانشجویان است، شورای انضباطی بدوی و شورای انضباطی تجدید نظر. شورای انضباطی بدوی دانشجویان در تمام دانشگاه ها مستقیماً زیر نظر معاون دانشجویی دانشگاه بعنوان رئیس و نمایندگانی از دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی و نماینده دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تشکیل و اداره می شود و از چارچوب  آئین نامه تعیین شده ای تبعیت می کند. به طور کلی شوراهای انضباطی دانشگاه ها تنها مرجع رسیدگی به مسائل انضباطی مرتبط با دانشجو است و هیچ ارگان دیگری در این خصوص ورود نمی کند.
مهندس سید صومعه اظهار داشت: با توجه به قداست علم و اخلاق و محیط های آموزشی و پژهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان، دانشجو مکلف و موظف است از ارتکاب هر عملی که خلاف شئون دانشجویی باشد، خودداری کند و شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه در این مسیر برای حفظ و ایجاد محیط آرام و بدون تنش برای آموزش و پژوهش دانشجویان از هیچ کاری دریغ نمی کند.
وی افزود: روند رسیدگی به مسائل انضباطی دانشجویان در شوراهای انضباطی دانشگاه ها طبق آیین نامه شورای انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شیوه نامه مربوطه عمل می شود.
دبیر شورای انضباطی دانشجویان در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات گفت: بطور کلی اگر دانشجویی در موارد آموزشی و اداری، اخلاقی، سیاسی و جرایم عمومی تخلفی انجام دهد، شورای انضباطی دانشگاه می تواند به آن ورود کرده و به کلیه گزارش های رسیده در مورد دانشجویان از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات این شورا حکم صادر کند. در این صورت دانشجو به شورای انضباطی دعوت می شود تا در خصوص شکایت یا گزارش مطرح شده دفاعیه خود را ارائه کند.
در صورت لزوم تحقیقات و استعلام های لازم به عمل می آید و پس از حصول شواهد، مستندات و شفاف سازی  جنبه های مختلف پرونده، جهت تصمیم گیری نهایی در جلسه شورای انضباطی که با حضور دانشجو و اعضای شورای انضباطی دانشجویان  تشکیل می گردد در مورد موضوع مطرح شده  تصمیم نهایی اخذ و در نهایت اگر منجر به صدور حکمی برای دانشجو شود آن را در زمان مقرر به دانشجو ابلاغ می کنیم.
در ضمن اگر حکم صادره مورد اعتراض دانشجو باشد نسبت به این حکم می تواند اعتراض کرده که در آن صورت پرونده در شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه که رئیس آن شورا رئیس دانشگاه است، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
مهندس سید صومعه ادامه داد: با توجه به لزوم آگاهی دانشجویان از آئین نامه شورای انضباطی برای پیشگیری از تخلف دانشجویی و با همت دبیر شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت، آگاه سازی از محتوای آئین نامه برای دانشجویان جدیدالورود به صورت رویه همسان سازی در تمام دانشگاه های علوم پزشکی تدوین شده، که دانشگاه ما نیز بطور مرتب از سال 1394 با هماهنگی معاونت های دانشجویی فرهنگی دانشکده ها در محل دانشکده ها بصورت کارگاه آموزشی برای دانشجویان اجرا می گردد تا دانشجویان جدیدالورود با مواردی که تخلف انضباطی محسوب می شود، آگاه و همچنین از حقوق خود در دوران تحصیل اطلاع حاصل کنند، تا ناخواسته و از روی بی اطلاعی مرتکب تخلف و به تبع آن مشکلات بعدی نشوند.
به گفته سید صومعه شورای انضباطی دانشجویان در سال گذشته با هماهنگی مدیریت امور هنری و فوق برنامه اقدام به اطلاع رسانی در خصوص آیین نامه شورای انضباطی از طریق نوار تبلیغاتی دیجیتالی در قسمت فوقانی کیوسک های خرید کتاب که در برخی دانشکده ها موجود است، کرده که این مسئله قابل توجه دانشجویان قرار گرفته است و این اقدام که بصورت جملات خبری انضباطی است در معرض دانشجویان برای اقدامات پیشگیرانه انجام شده است.
دبیر شورای انضباطی دانشجویان تاکید کرد، دانشگاه علوم پزشکی تهران با توجه به دارا بودن دانشجویان زیاد حدود سیزده هزار نفر، جزء برترین دانشگاه ها از لحاظ آمار بسیار پایین تخلفات گزارش شده و به دنبال آن  پرونده های تشکیل شده است.
می توان گفت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395 کمتر از 0/2 درصد از دانشجویانش تخلف گزارش شده داشتند، هر چند که مواردی از تخلف دانشجویی در سطح دانشگاه اتفاق می افتد که به شورای انضباطی گزارش نمی شود که یا در محل موضوع حل و فصل می شود که اگر این موارد آسیب اجتماعی نداشته باشد بسیار هم خوب است یا اصلا گزارش نمی شود.
شورای انضباطی برای همین موارد کم تخلفات با پیگیری های صورت گرفته با معاون دانشجویی دانشگاه قرار است در جشنواره دانشجویی ابن سینا در سال 96 علاوه بر موضوعات مورد تقدیر دانشجویان نمونه انضباطی هم معرفی و مورد تقدیر قرار گیرند تا انگیزه ای برای دانشجویان با هدف به حداقل رسیدن میزان تخلفات باشیم وهمچنین در آینده نزدیک یک سامانه فضای مجازی جهت ارسال پیام های پیشگیرانه انضباطی به خصوص برای دانشجویانی که قبلاً در شورای انضباطی دارای سابقه هستند و نیز برای دانشجویانی که کارگاههای آموزشی را سپری کرده باشند راه اندازی خواهد شد.
توضیح اینکه، آیین نامه و شیوه نامه شورای انضباطی در وب سایت معاونت دانشجویی، صفحه شورای انضباطی جهت مشاهده و مطالعه دانشجویان قرار دارد و همچنین دانشجویان می توانند شکایت انتقاد و یا پیشنهادات خود را به آدرس الکترونیکی
enzebati.tums@gmail.com ارسال و یا به صورت حضوری به آدرس خیابان انقلاب، خیابان قدس، ابتدای خیابان ایتالیا، ساختمان شفا، طبقه اول مراجعه  و این شورا را از نظر و ایده های نو آورانه خود جهت بهبود روابط و تعامل  بین دانشجویان و شورای انضباطی را با ما در میان بگذارند.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: