طراحی سایت
مدیریت شورای انضباطی
نمایش خبر
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه نامه و آیین نامه انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده دندانپزشکی
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه نامه و آیین نامه انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده دندانپزشکی (1396/08/01)
اولین کارگاه آموزشی شورای انضباطی دانشگاه در سال 96 جهت آشنایی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 97-1396با شیوه نامه و آیین نامه انضباطی دانشجویان در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه این کارگاه را روز دوشنبه 17 مهرماه 96 از ساعت 10 تا 12 و با هماهنگی و همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده دندانپزشکی در آمفی تئاتر دانشکده با حضور دکتر ماهگلی و دانشجویان ورودی جدید سال 96، با هدف آشنایی هر چه بهتر دانشجویان جدیدالورود این دانشکده با قوانین و مقررات انضباطی حاکم در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار کرد.
بر اساس این گزارش، کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه اعلام کرد بزودی و در جلسات دیگر، این کارگاه را به تفکیک دانشکده های دانشگاه و پس از هماهنگی با معانان فرهنگی و دانشجویی دانشکده ها برای سایر دانشجویان جدیدالورود برگزار خواهد کرد.
توضیح اینکه، بروشور و پمفلت های آموزشی شیوه نامه و آیین نامه انضباطی برای آشنایی بیشتر در بین دانشجویان توزیع شد.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: