طراحی سایت
مدیریت شورای انضباطی
نمایش خبر
با ابلاغ وزیر بهداشت/دانشجوی دانشگاه، به عنوان عضو دانشجویی شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد
با ابلاغ وزیر بهداشت/دانشجوی دانشگاه، به عنوان عضو دانشجویی شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد (1397/07/18)
دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران را به مدت 2 سال به عنوان عضو دانشجویی شورای مرکزی انضباطی دانشجویان منصوب کرد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی: متن این حکم به شرح زیر است:

دانشجوی محترم دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

با سلام؛
         نظر به تعهد، تجارب و سوابق جنابعالی و در راستای اجرای ردیف 6 بند ج ماده یک شیوه نامه اجرایی مربوط به آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ 14/6/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی، با عنایت به پیشنهاد رییس محترم شورای مرکزی انضباطی وزارت متبوع، به موجب این ابلاغ "به مدت 2 سال به عنوان عضو دانشجویی شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال با شجاعت، عدالت و استقلال نظر در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

                                                                               دکتر سید حسن هاشمی
                                                                                               وزیرThe comment feature is locked by administrator.
Sort by: