طراحی سایت
مدیریت شورای انضباطی
نمایش خبر
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان ورودی جدید دانشکده توانبخشی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان ورودی جدید دانشکده توانبخشی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی (1397/07/25)
شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه، کارگاه آموزشی را بمنظور آشنایی دانشجویان جدید سال تحصیلی 98-97 دانشکده توانبخشی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان و در راستای اجرایی کردن برنامه عملیاتی چهارساله دانشگاه، در این دانشکده برگزار نمود.

روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی: در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و به منظور شناخت بهتر و دقیق تر دانشجویان بخصوص دانشجویان ورودی جدید با قوانین و مقررات در شوراهای انضباطی دانشجویان، کارگاه آموزشی با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده توانبخشی، روز یکشنبه 22 مهر 97 از ساعت 13 تا 15  با حضور 41 نفر از دانشجویان جدیدالورود از رشته های فیزیوتراپی ، گفتار درمانی، شنوایی شناسی در آمفی تئاتر دانشکده برگزار شد.
این کارگاه ها با هدف ایجاد صمیمیت و دوستی بیشتر دانشجویان با شورای انضباطی دانشگاه و تعامل آنان با دفتر شورا، برای رفع موانع و مشکلات انضباطی دانشجویان همه ساله در سطح دانشکده ها برگزار می شود.
در این کارگاه مهندس سیدصومعه دبیر شورای انضباطی دانشجویان به بیان قوانین و مقررات مطرح در شوراهای انضباطی پرداخت و به سوالات و ابهامات دانشجویان پاسخ داد.
توضیح اینکه، کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان ورودی جدید دانشکده داروسازی 11 مهر 97 و برای دانشجویان جدید دانشکده پیراپزشکی در 18 مهرماه برگزار شده است.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: