طراحی سایت
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

اطلاعیه ها

راه اندازی پویش کمک به بازسازی و نوسازی خوابگاه ها توسط هسته مرکزی بانوان خیّر دانشگاه

هسته مرکزی بانوان خیّر دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی اقدام به راه اندا...

بازدید کارشناسان مرکز بهداشت و درمان از ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

کارشناسان مرکز بهداشت و درمان دانشجویان از فضاهای عمومی، آشپزخانه ها و نمازخانه ساختمان معاونت دان...

جلسه بررسی چک لیست صیانت از حقوق شهروندی معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد

دومین جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی معاونت دانشجویی فرهنگی در سال 98 با حضور اعضاء به منظور برر...

اخبار مرکز بهداشت و درمان دانشجویی
راه اندازی پویش کمک به بازسازی و نوسازی خوابگاه ها توسط  هسته مرکزی بانوان خیّر دانشگاه
راه اندازی پویش کمک به بازسازی و نوسازی خوابگاه ها توسط هسته مرکزی بانوان خیّر دانشگاه
(1398/05/02)
هسته مرکزی بانوان خیّر دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی اقدام به راه اندازی پویش کمک به بازسازی و نوسازی خوابگاه های دانشجویی کرده است.
بازدید کارشناسان مرکز بهداشت و درمان از ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
بازدید کارشناسان مرکز بهداشت و درمان از ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
(1398/03/28)
کارشناسان مرکز بهداشت و درمان دانشجویان از فضاهای عمومی، آشپزخانه ها و نمازخانه ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی بازدید کردند.
جلسه بررسی چک لیست صیانت از حقوق شهروندی معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد
جلسه بررسی چک لیست صیانت از حقوق شهروندی معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد
(1398/03/05)
دومین جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی معاونت دانشجویی فرهنگی در سال 98 با حضور اعضاء به منظور بررسی و اصلاح نقاط ضعف برگزار شد.
انجام تست قند و فشار خون به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی
انجام تست قند و فشار خون به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی
(1398/02/22)
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان در هفته خوابگاه های دانشجویی، از دانشجویان ساکن خوابگاه تست قند و فشار خون بصورت رایگان، به عمل می آورد.
برگزاری اولین جلسه صیانت از حقوق شهروندی کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگی در سال 98
برگزاری اولین جلسه صیانت از حقوق شهروندی کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگی در سال 98
(1398/02/18)
مرکز بهداشت و درمان معاونت دانشجویی فرهنگی در راستای برنامه شاخص های طرح صیانت از حقوق شهروندی، اولین جلسه در سال 98 را برای کارکنان معاونت برگزار کرد.