طراحی سایت
درخت تو گر بار دانش بگیرد********* به‌زیر آوری چرخ نیلوفری را
اطلاعیه واحد فن آوری اطلاعات برای کاربران دانشجویی اینترنت
اطلاعیه واحد فن آوری اطلاعات برای کاربران دانشجویی اینترنت (1394/11/06)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: بر اساس مصوبات کمیته امنیت فن آوری اطلاعات دانشگاه، استفاده از تمامی نرم افزارهای اشتراک گذاری فایل نظیر به‌نظیر ( P2P ) مانند ابزارهای Torrent ، با توجه به مخاطرات امنیتی که برای کاربران و شبکه دانشگاه در بردارد، ممنوع است.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: بر اساس مصوبات کمیته امنیت فن آوری اطلاعات دانشگاه، استفاده از تمامی نرم افزارهای اشتراک گذاری فایل نظیر به‌نظیر (P2P) مانند ابزارهای Torrent، با توجه به مخاطرات امنیتی که برای کاربران و شبکه دانشگاه در بردارد، ممنوع است.

بر اساس این گزارش، متاسفانه در ماههای گذشته استفاده تعداد اندکی از دانشجویان ساکن خوابگاهها از این نرم افزارها باعث مسدود شدن برخی  IPهای دانشگاه در سطح بین المللی و اخلال در دسترسی دیگر دانشجویان به منابع علمی شده است، که به استناد شیوه‌نامه‌ی اجرائی انضباطی دانشگاه (بند 3/2/د تخلفات رایانه ای و الکترونیکی) با ایشان برخورد شده است.

توضیح اینکه، اقدام به استفاده از این نوع نرم افزارها در محیط خوابگاهی و دانشگاهی خلاف مقررات است و خاطیان به شورای انضباطی دانشگاه معرفی خواهند شد.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: