طراحی سایت
درخت تو گر بار دانش بگیرد********* به‌زیر آوری چرخ نیلوفری را
آگاهي جهت امنيت در شبکه اينترنت خوابگاهي و سوءاستفاده هاي احتمالي از حساب کاربري دانشجويان
آگاهي جهت امنيت در شبکه اينترنت خوابگاهي و سوءاستفاده هاي احتمالي از حساب کاربري دانشجويان (1397/04/02)
واحد فن آوري اطلاعات معاونت دانشجويي به منظور اطلاع دانشجويان و هشدار لازم بابت امنيت و استفاده از شبکه اينترنت خوابگاهي، اطلاعيه اي صادر کرد.

 

روابط عمومي معاونت دانشجويي: در اين اطلاعيه آمده است اخيرا ديده شده است که برخي دانشجويان خوابگاهي از حساب کاربري اينترنت ديگر دانشجويان استفاده مي کنند که اين کار خلاف مقررات و امنيت شبکه دانشگاه است و در صورت مشاهده علاوه بر غير فعال کردن حساب کاربري، دستگاه مورد استفاده نيز در شبکه خوابگاهي مسدود مي گردد.

توضيح اينکه، دانشجويان داراي حساب کاربري براي بهره مندي از اينترنت در خوابگاهها هستند و مسئوليت استفاده و يا سوءاستفاده از آن برعهده دانشجويان است و مي بايست در اولين فرصت نسبت به تغيير گذرواژه اقدام نمايند تا به نحو مطلوب بتوانند از خدمات رفاهي اينترنت دانشگاه استفاده کنند.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: