طراحی سایت
درخت تو گر بار دانش بگیرد********* به‌زیر آوری چرخ نیلوفری را
جلسه شورای فن آوری اطلاعات معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد
جلسه شورای فن آوری اطلاعات معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد (1398/03/04)
با حضور دکتر حلب چی جلسه شورای فن آوری اطلاعات معاونت دانشجویی فرهنگی به منظور بررسی و تحلیل وضعیت توزیع اینترنت در خوابگاه های دانشجویی، اولویت بندی سامانه های قابل پیاده سازی در فاز اول بخش دانشجویی سیپاد و برخی موضوعات مرتبط با فن آوری اطلاعات حوزه دانشجویی برگزار شد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی: این جلسه روز چهارشنبه اول خرداد 98 از ساعت 11 تا 13 با توضیحات مهندس صمدپور مسئول واحد فن آوری اطلاعات معاونت در خصوص دستور جلسه شورا آغاز و
در ادامه الهام ترابی گزارشی را که به همت واحد فن آوری اطلاعات در خصوص تحلیل و بررسی توزیع اینترنت در خوابگاه های دانشجویی آماده شده بودف ارائه و در خصوص نقاط قوت و ضعف موجود بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنین در این جلسه، نکاتی در خصوص بهبود و اصلاح اقدامات انجام شده توسط حضار جلسه مطرح شد.

اولویت بندی سامانه های قابل پیاده سازی در فاز اول دانشجویی سیپاد از دیگر مواردی بود که مورد بحث قرار گرفت و قرار شد موارد تکمیلی در جلسه مشترک با معاونت آموزشی و مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه مورد پیگیری قرار گیرد.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: