طراحی سایت
درخت تو گر بار دانش بگیرد********* به‌زیر آوری چرخ نیلوفری را
برگزاری دومین جلسه شورای فن آوری اطلاعات معاونت دانشجویی فرهنگی در سال 1398 با حضور مدیر آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
برگزاری دومین جلسه شورای فن آوری اطلاعات معاونت دانشجویی فرهنگی در سال 1398 با حضور مدیر آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه (1398/04/31)
با حضور دکتر سیدسینا مرعشی مدیر آمار و فن آوری اطلاعات و دکتر فرزین حلب چی معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه، دومین جلسه شورای فن آوری اطلاعات معاونت دانشجویی فرهنگی به منظور بررسی و برنامه ریزی عقد قرارداد و پیاده سازی فاز دانشجویی سیپاد، برگزار شد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی: این جلسه روز سه شنبه 25 تیر 98 از ساعت 7:30 تا 9 در سالن شورای معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار و ابتدا دکتر حلب چی از توجه ویژه مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه به حوزه دانشجویی قدردانی و بر پیاده سازی فاز دانشجویی سیپاد تاکید کرد.
سپس، مهندس صمدپور مسئول واحد فن آوری اطلاعات معاونت، در خصوص ملزومات سخت
افزاری و اولویت سامانه های قابل پیاده سازی در سیپاد توضیحاتی ارائه داد.
در ادامه، دکتر مرعشی بر لزوم آماده سازی تحلیل نیازمندی های نرم افزاری هر سامانه در قالب
RFP قبل از عقد قرارداد تاکید و مهندس محسنی معاون مدیر آمار و فن آوری اطلاعات نکاتی را در خصوص راه کارهای تسهیل پیاده سازی و تهیه ملزومات مورد نیاز بیان کرد.
در پایان جلسه، مقرر شد موارد تکمیلی در خصوص چگونگی آماده سازی ملزومات و تخصیص اعتبار لازم در جلسه مشترک با معاونت توسعه دانشگاه مورد پیگیری قرار گیرد و فرایند تهیه
RFP و اصلاحات درخواستی در خصوص قرارداد، توسط همکاران معاونت دانشجویی فرهنگی پیگیری شود.
خبرنگار: حامد صمدپور
عکس: آرشیوThe comment feature is locked by administrator.
Sort by: