طراحی سایت
به سایت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه خوش آمدید. *** حضرت امام محمد باقر(ع) فرمودند: « دورترین مردم ار خداوند عزّو جل در روز قیامت سرکشانِ متکبّر هستند. »
معرفی

معاونت دانشجویی***امنیت دانشجویی

معرفی معاون دانشجویی

دکتر فرزین حلب چی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

تحصیلات:

دکترای عمومی پزشکی سال 1375 از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترای تخصصی پزشکی ورزشی سال 1387 از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سوابق علمی و اجرایی

*     مدیر گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1391 تاکنون)

*     رئیس انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران (از 1389 تا 1395)

*     رئیس بخش پزشکی ورزشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) (از 1390 تا 1396)

*     عضو هیأت ممتحنه پزشکی ورزشی (1391 تاکنون)

*     معاون پژوهشی پژوهشکده بازتوانی عصبی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1393 تا 1395)

*     مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1380 تاکنون)

*     رابط بین‌الملل مجتمع بیمارستانی امام خمینی (1393  تا 1395)

*     رئیس انجمن فوتبال دانشگاه علوم پزشکی تهران (1394 تا 1395)

*     عضو شورای سیاست‌گذاری آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی (1380 تا 1395)

*     مؤلف بیش از 30 عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف پزشکی ورزشی

*     کسب رتبه اول آزمون دانشنامه تخصصی در رشته پزشکی ورزشی شهریور 1387

*     کسب رتبه نخست دوازدهمین دوره کتاب سال 1384 در شاخه تألیف کتب علوم پزشکی با کتاب "طب کوهستان" (1384)

*      نماینده جمهوری اسلامی ایران در برنامه Inter- continental Traveling Fellowship فدراسیون جهانی پــزشکی ورزشـی
       
(FIMS) (2004)

*     رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (82-1380)

*     مسؤول مجموعه ورزشی و استخر شهید توکلی در بدو راه‌اندازی (1380 تا 1379

*     عضو مرکز تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران (75-1371)

 

 

 

 

 

* معاونین قبلی

 

 

  جناب آقای دکتر ابوالقاسم اصفیاء                      جناب آقای دکتر  محمود محمدی

 

  جناب آقای دکتر سیدرضا رئیس کرمی                جناب آقای دکتر وحید ضیائی

 

  جناب آقای دکتر رامین مهرداد                          جناب آقای دکتر مصطفی محقق دولت آبادی